Σύνθετη ξυλεία

1 έως 12 μέτρα

Κολώνες

Δοκάρια

Δοκάρια

εμποτισμένα, Σουηδικά

σκουρέτα, μισόταβλες, καδρόνια

Οικοδομική ξυλεία

τάβλες - λατάκια

Επενδύσεις - πατώματα

ραμποτέ, πατώμα, ταβανοπάτωμα, deck πάτωμα εξωτερικού χώρου εμποτισμένο, deck πάτωμα wpc, περίφραξη wpc

© 2019 by Α. Παράσχου

  • Facebook